Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

KITKAT® Milk & Cocoa

KITKAT® Dark

KITKAT® White

KITKAT® Chunky

KITKAT® Snax

KITKAT® Paleta

KITKAT® Pack de
paletas heladas

Tiendas participantes: OXXO y tiendas Walmart
(Bodega Aurrera, Superama y Walmart)